:: Prezes Prawicy RP
Artykuł dodany przez: witold k (2007-11-19 07:03:34)

<p /><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);">Z radością trzeba powitać inicjatywę kol. Witolda Kowalczyka, który uruchamia w Piotrkowie Trybunalskim terenową strukturę Prawicy RP, partii kierującej się prawicowymi zasadami i zmierzającej do praktycznego celu, jakim jest przeprowadzenie Polski z postkomunistycznego socjalizmu do kapitalizmu. </p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);">Wszyscy w Prawicy RP zdajemy sobie sprawę, że niełatwo będzie doprowadzić naszą partię do politycznego znaczenia i że powodzenie nie przyjdzie z dnia na dzień. Uważamy jednak, że warto budować pierwszą polską partię prawicową. </p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);">Życzę działaczom z Piotrkowa sukcesów w ich działaniach organizacyjnych i w popularyzacji idei prawicowej. </p><p style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: right;">Jakub Kachniarz </p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Prezes Prawicy RP</span> </p><div style="text-align: right;">17. XI. 2007</div>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=205