:: List prezesa Prawicy RP
Artykuł dodany przez: witold k (2007-11-19 06:56:17)

<p>2007.11.18 </p><p>Panie Witoldzie, </p><p>Dziękuję za wiadomość o działaniach organizacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. Życzę Panom powodzenia w popularyzowaniu idei prawicowej. Wydaje mi się, że podstawą naszej propagandy powinny być cztery deklaracje Prawicy RP. Oto one: </p><li>Deklaracja ideowa http://www.prawicarp.pl/index.php?q=node/18 </li><li>Deklaracja gospodarcza http://www.prawicarp.pl/index.php?q=node/19 </li><li>Deklaracja polityczna http://www.prawicarp.pl/index.php?q=node/20 </li><li>Deklaracja społeczna http://www.prawicarp.pl/index.php?q=node/21 <p>Zgoda na treść tych deklaracji jest warunkiem jest warunkiem wstępnym przystąpienia do Prawicy RP, co jest ujęte w § 7 stautu. </p><p>Statut Prawicy RP http://www.prawicarp.pl/node/66 </p><p>Wydaje mi się, że przydatny w działaniu może być również tekst &#8222;Zasady Prawicy RP&#8221;, link http://www.prawicarp.pl/node/204. </p><p>Jakub Kachniarz </p><p>Prezes Prawicy RP </p></li>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=204